Shrnutí pohledem žáků

V období mezi 17. únorem a 9. březnem proběhl projekt Odborná praxe studentů strojírenských oborů v zahraničí.
            Účastnilo se nás na této stáži 6 žáků z třídy MS3., a to Martin Dostál, Martin Šimek, Tomáš Huf, Jan Řezníček, Petr Oščádal, Karel Brůža a samozřejmě pan učitel Marcel Máčala. Byli jsme vybráni na základě našeho zájmu, prospěchu, dovedností a znalostí jak praktických, tak jazykových.Tento projekt započal přípravou již v naší škole.Zde jsme se procvičovali v odborné přípravě, praktické zručnosti a také prohlubování našich znalostí z angličtiny jak konverzačních, tak především technických.Za to patří hlavní dík paní Horecké a také panu Ulmanovi a Máčalovi, kteří nám pomáhali jak na dílnách, tak i trochu s němčinou. Samozřejmě neprobíhaly přípravy jen u nás (žáků), ale také pan učitel Máčala měl mnoho zařizování s dopravou, pobytem, firmami, financemi a s mnohým dalším. Bylo nám naprosto vše zařízeno včetně montérek ze SRPŠ. Naštěstí nás nic nezaskočilo a byli jsme schopni vyrazit v plné parádě.
 
 
            Cesta započala 17.2., odjezd byl v neděli v 8:30 z Olomouce. Cesta byla příjemná a do cíle jsme dorazili v pořádku okolo 6. hodiny večerní. Ubytováni jsme byli v pěkném hotelu Asslar, jehož spolumajitelka byla Češka. Tento hotel byl velmi příjemně zařízen a bydleli jsme po dvojicích.Každý pokoj měl svou vlastní sprchu a sociální zařízení, což bylo velmi příjemné.V hotelu jsme vždy snídali ve stylu švédského stolu a večeřeli v bistru Klimperkasten.
Po příjezdu jsme absolvovali první tři (zkušební) dny ve Werner von Siemens Schulle. Zde jsme se věnovali výrobě stojánku na vrtáky a také praktickému kladívku. Při výrobě těchto produktů byly jako hlavní práce frézování, soustružení a vrtání.Zde se jako první začaly projevovat naše jazykové dovednosti, avšak prostřednictvím angličtiny a lámané němčiny jsme „prolomili ledy“.a spřátelili jsme se s německými kolegy.
            Následující dny jsme se rozdělili do 2 skupin po 3 žácích. Pracovali jsme ve firmě Pfeiffer - Vacuum a Satisloh. Pfeiffer Vacuum je firma, jejíž hlavní produkce jsou vakuové pumpy. V této firmě pracovali: Jan Řezníček, Petr Oščádal a Martin Šimek. Tito žáci se zapojili do provozu firmy, ale mimo jiné měli za úkol výrobu okrasné kostky a malého a šikovného svěráčku.V této firmě spolupracovali společně se svými německými vrstevníky, díky této práci si velice procvičili angličtinu. Nejčastěji pracovali na frézce, soustruhu, vrtačce a CNC strojích.
Satisloh je firma, jež se specializuje na produkci CNC strojů pro výrobu čoček. Vytváří stroje pro výrobu skel do brýlí i stroje, které jsou schopny obrábět obří čočky do velkých strojů. Zde pracovali Martin Dostál, Tomáš Huf a Karel Brůža. My jsme se také zapojili do provozu a  jako zkušební práce byla výroba malého vrtulníku na solární pohon. Nejčastěji jsme frézovali, soustružili, vrtali, pájeli a programovali CNC programy.
            Náš volný čas jsme trávili různě, především sportovně. Byli jsme na házené, kuželkách, bowlingu, na bazéně, zahrát si fotbálek spolu s kamarády z firem. Navštívili jsme Frankfurt nad Mohanem, centrum Wetzlaru a samozřejmě jsme také čas věnovali naší regeneraci a odpočinku.
            V sobotu 9. 3.  jsme v ranních hodinách nabalili auto a k večeru po necelých 900 km jsme byli opět v Olomouci.
            Jsem velmi šťastný, že jsme se zúčastnili a měli tuto možnost získat nové cenné znalosti a zkušenosti, které už v životě neztratíme.Tímto tedy děkuji za nás všechny veškerému kolektivu lidí, kteří do tohoto projektu vložili svůj čas a energii. Obzvlášť bych chtěl poděkovat panu učiteli Máčalovi, který se o nás celé 3 týdny staral. Samozřejmě děkujeme EU a také Leonardovi, bez něhož by se tento projekt nikdy nekonal.
 
KarelBrůža,  žák třídy MS 3. A