Žáci na stáži v německých firmách - Monitoring

Dá se říct téměř s jistotou, že před 15 roky nikdo na Sigmundově střední škole v Lutíně nevěděl nic bližšího o městě Wetzlaru kdesi poblíž Frankfurtu nad Mohanem. Stejně tak můžeme tvrdit o učitelích a žácích wetzlarské školy Werner von Siemens Schule, že jméno obce Lutín nikdy neslyšeli. Dnes je situace jiná. Obě školy spojuje dlouholetá spolupráce, která má pro obě strany mimořádný význam. Pravidelná pracovní i neformální setkání pedagogů a žáků obou škol za tu dobu přerostla v přátelství. Setkáváme se spolu rádi i ve svém volném čase.

 

Letos v březnu se 6 našich žáků zúčastnilo třítýdenní pracovní stáže ve Wetzlaru. Tato stáž spočívala v zařazení žáků do německých firem Buderus Edelstahl, Pfeiffer-Vacuum a Satisloh. Skupina našich žáků plnila pracovní úkoly společně s německými spolužáky. Žáci byli rozděleni po dvojicích do firem. První tři dny však strávili společně v praktickém vyučování Werner von Siemens Schule ve Wetzlaru, kde se snažili lépe poznat odlišné ovládání obráběcích strojů, vylepšit jazykový potenciál a hlavně ztratit ostych.

Z pověření ředitelství organizující školy jsem poslední tři dny stáže podnikl monitorovací cestu. Navštívil jsem žáky ve všech firmách, zhodnotil jejich úsilí, pracovitost a prodiskutoval jejich nové zkušenosti i dovednosti. V pátek 30. března 2012 odpoledne pak celá akce vyvrcholila prezentací výsledků našich praktikantů v aule Werner von Siemens Schule ve Wetzlaru. Pozvání přijali zástupci německých firem, ve kterých žáci prováděli praxi, pedagogové místní školy a zástupci regionálního tisku. Úvodního slova se ujal ředitel wetzlarské školy Michael Diehl a ocenil na začátek pracovitost naší skupiny. Zdůraznil také význam projektu Leonardo, který tyto výměnné stáže podporuje. Pak nás žáci 3. ročníku maturitního oboru Mechanik-Seřizovač seznámili slovem a obrazem s průběhem stáže, praxí, nabytými zkušenostmi i s trávením volného času ve Wetzlaru a okolí. Prezentace probíhala za pomoci dataprojektoru a samozřejmě v angličtině. A naši žáci obstáli. To mohl s klidným svědomím v závěrečném slovu konstatovat vedoucí akce Mgr. Marcel Máčala, který také poděkoval všem za jejich ochotu a podporu při organizaci celého projektu.

Můžeme jen doufat, že i v příštích letech se nám podaří celý projekt zopakovat, a vzdělávat tak další mladé strojaře.

 

Josef Ulman