Shrnutí - monitorovací cesta 2

             Letos na přelomu února a března 2013 proběhl 2. běh zahraniční stáže pro 6 žáků v sousedním Německu. Jako v předešlých letech se o bezpečí, dopravu, stravování a orientaci v cizí zemi postaral „šéf“ projektu Marcel Máčala. Byla jsem vyslána na závěr pobytu, abych viděla podniky a práci, která po našich nadějných strojařích zůstala.

 
            Stejně jako v 1. běhu byli žáci v prvních dnech společně v praktickém vyučování Werner von Siemens Schule ve Wetzlaru. Seznámili se s ovládáním strojů a byli hodně šikovní, takže zadané úkoly plnili s předstihem. Horší to bylo s angličtinou, ale jak jsem mohla pozorovat při závěrečné prezentaci, udělali hoši pokrok. J Po krátkém zaučení na školním pracovišti nastoupili do firem Pfeiffer-Vacuum a Satisloh. Plnili zadané úkoly, snažili se mluvit anglicky, a když jsem je viděla “naživo”, vůbec nešli rozeznat od kmenových pracovníků firem.
            Hoši získali jistotu při konverzaci, nestyděli se mluvit, a to je určitě velké plus odborné stáže. Projevili se jako velice zruční a jejich vedoucí jim nestačili připravovat práci.
            Závěrečná prezentace byla připravená zodpovědně, ale přesto se dostavila i tréma. Žáci se jí postavili čelem. Bravurně zvládli prodat své nové zkušenosti, znalosti a prožitky, které jim tato stáž přinesla.
            Při monitorovací cestě mě velmi zaujaly firmy, ve kterých naší žáci pracovali. Viděla jsem provozy, výrobky a jsem ráda za rozšíření svých obzorů. Kluci mě potěšili. Bylo vidět, že stáž je obohatila nejen profesně, ale i do života občanského.
            Zažili toho spoustu, poznali kus cizí země, viděli různá města a hezká místa. Okusili sport a sportoviště “po německu”. Tři týdny prožívali tolik novot, co někdo nestihne za celý život. Určitě je pro ně tato stáž obrovským přínosem do profesního i soukromého života.
 
Hana Grundová