Stáž žáků

Pro letošní a příští školní rok se podařilo naší škole získat  opět grant v rámci programu celoživotního učení  zaměřeného na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy. Projekt navazuje na úspěšnou stáž žáků, která se uskutečnila v roce 2007/2008. Z této stáže jsme si přivezli mnoho zkušeností, poznatků, ale i poučení. Nynější projekt doznal několik změn vedoucích k větší efektivitě stáže (doufáme).
 


Název projektu:            Odborná praxe studentů strojírenských oborů v zahraničí
Patron projektu:           Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)
Program:                       Leonardo da Vinci 
Trvání projektu:           1. prosince 2011 do 8. května 2013
Počet účastníků:           6 žáků + 1 doprovodná osoba   - dva běhy   (v každém školním roce jeden)   

 
Odborná praxe studentů strojírenských oborů je zaměřena na získávání zkušeností a zvýšení kvalifikace žáků v počátečním stádiu vzdělávání v zahraničí. Zkušenosti a informace budou účastníci získávat po dobu tří týdnů v praktické výuce a ve výrobním procesu v partnerských organizacích v hesenském Wetzlaru (SRN). Projekt je určen pro žáky  třetího ročníku maturitního oboru Mechanik - seřizovač. Odborná praxe se uskuteční ve dvou bězích, každého běhu se zúčastní 6 žáků a jedna doprovodná osoba - pedagog ze Sigmundovy SŠs, Lutín.