Werner von Siemens Wetzlar

Werner-von-Siemens-Schule  ve Wetzlaru je regionální vzdělávací centrum s desíti vzdělávacími obory, které jsou zaměřeny na zpracování kovu,  elektrotechniku, stavebnictví, zpracování dřeva, zpracování dat a  přírodní vědy. Jako druhotný partner je zodpovědná za všechny učně na provozních pracovištích v místním regionu, kteří se vyučují v obchodním, průmyslovém či technickém oboru. Současně vzdělává v některých oborech celostátně a nabízí získání vyššího stupně vzdělání - Diplomovaný technik. 
 
 
       

Desetiletá tradice projektů partnerství naší školy s touto vzdělávací institucí nám dala impuls k opětovnému podání projektu mobilit. Škola je hlavní partner projektu, zaručuje dobrou spolupráci, její učitelé jsou dostatečně kvalifikováni a mají zkušenosti s obdobnými projekty. Škola (respektivě její pedagogové) nám taky zprostředkovala setkání se zástupci partnerských firem.

V roce 2002 byla škola přijata do okruhu hesenských evropských škol. V červnu 2009 byla škola nově jmenována jako „programový propagátor myšlenky školy zodpovědné sama za sebe s profilem, který je směrodatný pro jiné školy“ a hesenské ministerstvo kultury jí udělilo certifikát evropská škola. Jak již vyplynulo z předchozího textu, škola má bohaté zkušenosti se spoluprací s různými evropskými institucemi. Podílí se již několik let na projektech s Velkou Británií, Španělskem, Polskem, Francií, Českou republikou atd.