Jak nám to jde

Po několika dnech ve Werner von Siemens schule jsme se rozdělili do třech skupin a zamířili jsme do tolik očekávané praxe ve firmách.
 

      

 
Martin Provaz s Davidem Navrátilem do firmy Pfeiffer Vacuum, kde krom jiného se seznámili s nelehkým úkolem a to vytvoření funkčního modelu vysokozdvižného vozíku - kontrolní práce. Tomáš Drmola a Radek Maňák měli namířeno do firmy Buderus , kde byli seznámeni s prostředím firmy a zařazeni do plného provozu těžkého průmyslu. Miroslav Rada s Pavlem Sosíkem zavítali do firmy Satisloh, která vyrábí stroje na výrobu velice přesné optiky. Zde se důkladně seznámili s velmi komplikovanou konstrukcí strojů a následně započli s montáží strojů, dopasovávání dílů atd. V těchto firmách nás vřele přivítali s nadšením a ochotou. Chtěl bych poděkovat za celý kolektiv panu Mgr. Marcelu Máčalovi za domluvu a oporu v našem snažení se ve firmách (bezpečnost, smlouvy, organizace, atd.).

 s pozdravem Mira a spol

Pozn. 1.  Praxe dvou účastníků projektu měla probíhat ve firmě Carl Zeiss Sports Optics. Bohužel vážně onemocněl člověk zodpovědný za průběh projektu v této firmě a praxe tímto nebyla možná. Patnerská škola nám zprostředkovala setkání se zástupcem firmy Satisloh a během třech dnů se dohodly veškeré podrobnosti. Ve čtvrtek mohli kluci začít stáž v této firmě. Všem  patří díky za rychlé vyřešení problému.  (Mc)

Pozn. 2.  Co se týče fotografování na praxi, není to lehké. Ve všech firmách je fotografování na provozních pracovišťích přísně zakázáno. Fotky jsou tedy vesměs z učňovských dílen podniků (ty má každá větší firma) či jak nám je povoleno. Zbytek později, třeba ústně :). (Mc) 

1. Pfeiffer Vacuum
 

     
     
 
2. Buderus edelstahl
 
     

     
 
3. Satisloh