Dílna a CNC

První den našeho projektu jsme zahájili ve Werner von Siemens schule, kde jsme se zúčastnili odborné praxe, společně s německými studenty. Každý dostal přiděleného jednoho německého studenta, se kterým měl za úkol vytvořit hliníkový výrobek dle výkresové dokumentace. Práce se vyvíjela poměrně slušně, ovšem vyskytly se občasné problémy, které jsme ale společnými silami úspěšně vyřešili. Komunikace probíhala převážně v anglickém jazyce a překvapivě plynule. Je zde však stále velký prostor na zlepšování, který se budeme snažit postupně zaplňovat nově nabytými znalostmi jak z cizích jazyků, tak z odborné praxe. Příští den je v plánu dokončení této práce a přesun na CNC dílnu.
                                                                                                                                   Martin         

         

         

 

Druhý a třetí den jsme opět strávili ve Werner von Siemens schule, kde jsme se snažili dokončit hliníkové držáky na vrtáky a připravit je tak na následné gravírování. Gravírování byla velice zajímavá činnost, která nás zaujala svojí jednoduchostí, přestože se ze začátku jevila složitě - šlo o popisování obrobků. Po dokončení výrobků jsme se věnovali CNC programování a strávili čas i v hodinách CADů. Po praktickém vyučování jsme navštívili dvě hodiny Anglického jazyka a hodinu Technického měření pro zopakování a oživení vědomostí. Tyto hodiny se velice lišily od výuky na naší škole – prostě to bylo celé jiné.                                                                                                                       Martin, Pavel, David