Mobility a naše škola

Po velmi dobrých zkušenostech s  projekty partnerství  se v roce 2005 naše škola rozhodla zapojit do projektu mobilit Leonardo da Vinci a umožnit naším žákům praxi v zahraničí.  Podali jsme přihlášku do druhé fáze výzvy 2000 - 2006 pod názvem Stáž žáků Lutín - Wetzlar. Partnerskou školou, která nám zajistila praxi ve své škole a taky pomohla při hledání  firmy, byla naše známá Werner von Siemens Schule Wetzlar. Firma, která přislíbila umístění žáků na svých pracovištích, byla Buderus Edelstahl GmbH. Projekt nebyl v prvním kole přijat, ale byl zařazen mezi náhradní. V roce 2008 byla naše škola oslovena národní agenturou, že jako náhradní projekt v míře omezené se může Stáž žáků Lutín - Wetzlar ukutečnit. A taky se uskutečnila. Podrobnosti najdete zde 
 

                                            

Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení  zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy. Cílem programu je podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce. 


Velmi dobrá spolupráce s národní agenturou Leonardo da Vinci a úspěšné absolvování Stáže žáků v roce 2008 nás přimělo zkusit grant pro praxi žáků v zahraničí v roce 2011 opět podat. V lednu 2011 proběhla přípravná návštěva ve Wetzlaru, proběhla diskuse o možnostech projektu. Navštívili jsme již známou firmu Buderus Edelstahl, byla nám zprostředkována setkání ve firmách Carl Zeiss Sports Optics a Pfeiffer - Vacuum. Všude jsme se setkali s velmi kladným postojem k našemu projektu. Už zbývalo jen během třech týdnů projekt vyplnit a podat. Námaha byla zúročena, v červnu 2011 byl projekt schválen. V listopadu 2011 pak podepsána grantová smlouva  - Odborná praxe studentů strojírenských oborů v zahraničí. 
 
Cílem projektu je zkvalitnění odborného vzdělávání žáků, prohloubení znalostí a zlepšení dovedností v oboru, samostatnosti a flexibility v pracovním procesu, rozvoj jazykových a komunikačních schopností. Součástí stáží je také posílení vazeb mezi partnery projektu a navázání nových pracovních i osobních kontaktů.